• പ്രൊഫഷണലിസം ഗുണനിലവാരം സൃഷ്ടിക്കുന്നു, സേവനം മൂല്യം സൃഷ്ടിക്കുന്നു!
  • sales@erbiumtechnology.com
1064nm ലേസർ റേഞ്ച് ഫൈൻഡർ

1064nm ലേസർ റേഞ്ച് ഫൈൻഡർ

  • 1064nm ലേസർ റേഞ്ച് ഫൈൻഡർ-80

    1064nm ലേസർ റേഞ്ച് ഫൈൻഡർ-80

    ഹൈ എനർജി ഡയോഡിന് 1064nm-ൽ എല്ലാ സോളിഡ് സ്റ്റേറ്റ് ക്യു-സ്വിച്ച് ലേസർ പമ്പ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു, ഉയർന്ന സിംഗിൾ പൾസ് എനർജി, ഷോർട്ട് പൾസ് ദൈർഘ്യം, ഉയർന്ന പീക്ക് പവർ എന്നിവയുടെ സവിശേഷതകൾ ഉണ്ട്, ഇത് ലേസർ റേഞ്ചിംഗ്, ശാസ്ത്രീയ ഗവേഷണം മുതലായവയിൽ വ്യാപകമായി ഉപയോഗിക്കുന്നു.